TagFrank Aarebrot

Frank Aarebrot (1947-2017)

Professor Emeritus Frank Aarebrot døde 9. september. Han har i flere tiår vært en veldig synlig skikkelse ved Universitetet i Bergen.

Aarebrots akademiske sakte-tv

I forbindelse med grunnlovsjubileet ble Frank Aarebrot tildelt 200 minutter til å gjenfortelle 200 år med historie. Vi har fulgt han i forberedelsene.