TagFlesland

Ulveflokken flyr

Under Red Bulls ”Can you make it?” konkurranse klarte bergensstudentene i Team Wolfpack å bytte til seg en tur i et privat jetfly.