Er du organdonor?

Er du organdonor?

Organtransplantasjon fra én person er en prosedyre som potensielt kan redde 8 menneskeliv. Mange tusen helseprofesjonelle verden over jobber til daglig med ulike donorlister, for å utføre prosedyren som ofte kan være siste utvei til å redde et liv. – Det er slik at de...

Fadderbarnas reddende engler

For andre året på rad stiller frivillige studenter opp for å hjelpe nye studenter gjennom fadderuken ved å tilby vann, boller og en hjelpende hånd. Du har kanskje sett dem. Faddervaktene med de fargerike refleksvestene. Alltid med boller og vann i hånd. Alltid beredt...

Nå skal fadderuken bli enda tryggere

I forkant av det nye semesteret skal studentledelsen jobbe tett med kommunen for å styrke tilbudet i fadderuken. – Vi har hatt et møte med kommunen hvor vi har diskutert muligheter som kan gjøre fadderuken enda tryggere og bedre for studentene, forteller leder...

Vurderer fadderukens varighet

Fadderuken har fått mye kritikk og negativ omtale i media. “Studiestart høsten 2013 – organisering av mottak av studenter” var en av sakene som ble tatt opp på torsdagens universitetsstyremøte. Vurderer lengden Før møtet lå det flere forslag til vedtak som styret...

– Fylla har skylda

Fadderuken ved Universitetet i Bergen har fått mye dårlig oppmerksomhet. Universitetsstyret mener det er fylla, og ikke bråket som har skylden. Hver høst raver studentene rundt i byens sentrumsområder. Kostymer og allsang blir en vanlig del av bybildet. Medlem i...