Er du organdonor?

Er du organdonor?

Organtransplantasjon fra én person er en prosedyre som potensielt kan redde 8 menneskeliv. Mange tusen helseprofesjonelle verden over jobber til daglig med ulike donorlister, for å utføre prosedyren som ofte kan være siste utvei til å redde et liv. – Det er slik at de...

Kjemper for Bergenstudentens goder

Nattbusser i fadderuken, SiB-boliger og bedre mat i kantinen. Dette er ting vi kan takke Velferdstinget i Bergen for. Deres nye leder heter Linnea Reitan Jensen (24) og kommer fra Hønefoss. Hun er klar på hva hun ønsker å få gjennomslag for i framtiden: – Jeg ønsker...