– Det må bli dyrare å drikke alkohol

– Det må bli dyrare å drikke alkohol

I følge Folkehelserapporten frå 2014 har alkoholforbruket i Norge aukt med 40% dei siste 20 åra. Likevel ser ein at kvinner og eldre drikk meir, mens yngre drikk mindre. Studentersamfunnet i Bergen inviterte torsdag til debatt om alkoholkulturen i Norge. – Me har ein...