Tagbøker

Setning for setning

Bergen Bibliotek og BEK inviterer til høytlesning av boken Regn. Publikum får i oppgave å presentere boken, setning for setning.