Mannen i speilet

Mannen i speilet

Alexander Skadberg har gjort det å fortelle om livet sitt til et levebrød. Han har en meget sterk historie å fortelle og det som han tidligere har formidlet gjennom utallige foredrag skal han nå bringe ut til publikum med sitt nye monolog forestilling. – For fem år...

Livet med AD/HD

19 år gamle Alexander Skadberg holdt lørdag foredrag på Litteraturhuset om hvordan en skal mestre et liv med AD/HD.    Alexander ble adoptert fra Colombia da han var 22 måneder gammel. Imidlertid gav ikke den nye familien det et barn trenger. Her var det lite...