Tag2017

Javasnutt – Hold

Under en tørr forelesning kan det være lett å ty til mobilen. Appen Hold har som mål å få deg til å bruke den mindre.