Toppjobb til alle. Eller?

Menn stikk av med toppstillingane til tross for at fleirtalet av studentane på dei tyngste studiane er kvinner. Kvifor er det slik?