På innsiden: Hulen

På innsiden: Hulen

«På innsiden» er spalten der Bergen Student-TV deg med på innsiden av utvalgte studentorganisasjoner i Bergen. Denne gangen har vi undersøkt hva som foregår blant de frivillige som jobber på og driver Hulen. Inngrodd kultur Nord-Europas største rockeklubb befinner seg...
Mange satser på egne ideer

Mange satser på egne ideer

Innovasjon Norge har fokus på regional utvikling og ønsker å skape konkurransedyktige bedrifter. I følge statistisk sentralbyrå finnes det 558 959 virksomheter i Norge. I 2014 ble hele 58.000 nye bedrifter startet opp, dette var en økning på opp i mot 5% fra året før....