Authorkristoffer.husa

Føler seg forfordelt

Jussformidlingen mener de har krav på en høyere andel av semesteravgiften, og setter spørsmålstegn ved Budsjettkomiteens habilitet.