Flere mangler ved UiBs nye fakultet

Flere mangler ved UiBs nye fakultet

Etter at BSTV tok kontakt med ledelsen ved det nye fakultetet har administrasjonen oppdatert informasjonen på sine nettsider. 1.  januar fikk UiB et nytt fakultet. Til tross for at fakultetet ble opprettet for vel tre uker siden er det en del administrative mangler....