Frank Aarebrot (1947-2017)

Frank Aarebrot (1947-2017)

Alles Frank Aarebrot Snakk med hvem som helst som kjente Frank Aarebrot, så får du høre at han var en person som hadde tid til alle. – Jeg kommer til å savne nærheten han hadde til studentene og tilgjengeligheten hans, sier student Magnus Akselberg Iversen. Hans...
Er du organdonor?

Er du organdonor?

Organtransplantasjon fra én person er en prosedyre som potensielt kan redde 8 menneskeliv. Mange tusen helseprofesjonelle verden over jobber til daglig med ulike donorlister, for å utføre prosedyren som ofte kan være siste utvei til å redde et liv. – Det er slik at de...
– Et verktøy uten sidestykke

– Et verktøy uten sidestykke

Satser på samarbeid – Det har vært en lang prosess. Medieklyngen ble opprettet i 2009-2010 og spant ut fra miljøet rundt TV2, forteller leder for medieklyngen, Anne Jacobsen. Hun mener Universitetet har hatt en helt sentral rolle i å bygge klyngen. På spørsmål om hvor...