Nyheter

Toppjobb til alle. Eller?

Menn stikk av med toppstillingane til tross for at fleirtalet av studentane på dei tyngste studiane er kvinner. Kvifor er det slik?

Gutter som gråter

Gråter gutter? Er det sosialt akseptert for gutter å gråte? Og hvordan oppfører de seg når de er triste? BSTV har snakket med dem om gråting.