Valg i Velferdstinget Vest

Valg i Velferdstinget Vest

Det har aldri før vært en representant fra NHH i Velferdstinget sitt arbeidsutvalg. Etter at tidligere nestleder trakk seg fra stillingen, ble det valgt to nye kandidater til stillingen. Amalie Lunde ble innstilt av Velferdstinget som ny nestleder – Hun har vært...