This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Erklæringen er et ledd i et helhetlig læringsmiljøarbeid ved Universitetet i Bergen.

– Tror ikke på snarlig endring

Særlig punktet om leseforholdene ved Det psykologiske fakultet engasjerer.

– Jeg oppholder meg på lesesalen stort sett hver eneste dag, og da er det spesielt viktig at de fysiske forholdene er gode nok. Slik det er nå, er lys- og temperaturforholdene altfor dårlige, sier psykologistudent Simen Ekelund.

Han tør ikke å håpe på en snarlig endring av lesesalforholdene i kjelleren på Det psykologiske fakultet.

– Dette har vært en diskujon såpass lenge nå, uten at de store endringer har skjedd. Selv om det nå er kommet en erklæring som skal sikre dette, er jeg ikke overbesvist om at dette vil skje med det første, sier Ekelund.

Vil sikre studentene

Ett av mâlene med dette arbeidet er å sikre nok studentarbeidsplasser, med god fysisk utforming, som samtidig befinner seg i et godt fysisk miljø.

– Erklæringen vil sikre hva studentene kan forvente av studentarbeidsplassene ved UiB. Her har vi blant annet inkludert god luftkvalitet, godt renhold og tilfredstillende temperatur. Vi er klar over problemene på lesesalene ved psykologisk fakultet, og dette er noe vi ønsker å ta tak i, forteller rektor Sigmund Grønmo.

Han vil likevel ikke sette en tidsfrist for når dette skal være gjennomført.

– Forholdene på lesesalene for psykologistudentene er noe vi jobber aktivt for å endre. Jeg kan likevel ikke love annet enn at den nasjonale fristen for universell utforming er satt til 2025.

Kommentarer