This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Og den prioriteringen er ikke alle studenter enig i.

Mandag besøkte finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)  Bergen angående det nye statsbudsjettet.

Bergen Student-TV(BSTV) møtte en spent Yngve Høiseth før finansministeren skulle tale. Høiseth er student, i tillegg til at han er læringsmiljø- og velferdsansvarlig ved Studentparlamentet i Bergen.

– Ja, jeg tror dette blir veldig spennende. Jeg har lyst til å utfordre han litt på et par ting. Som for eksempel at studenter ikke får økt studiestøtte, sier han til BSTV.

Fattigste på 37 år
Mange ser nemlig på studentene som taperne etter at statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem av Johnsen 8. oktober. En undersøkelse gjennomført av Dine Penger 5. august viser at studenten ikke har vært fattigere på 37 år. Sammenlignet med grunnbeløpet (G) i folketrygden, minstepensjon og lønnsnivå, viser tallene at studenten er akterutseilt.

I dag får heltidsstudenter i Norge 90 800 kroner i basisstøtte pr. år fra Lånekassen. Det er 10 000 kroner mer enn hva studenten fikk for ti år siden. Til sammenligning har snittlønnen for heltidsansatte i Norge økt fra 327 000 kroner til 453 000 kroner i samme periode.

– Det er dette vi ønsker å gjøre noe med. Slik skal det ikke være. Mange studenter går glipp av viktig skolearbeid eller relevant arbeidserfaring fordi at de ikke har råd til det. Derfor blir det et klasseskille, sier Høiseth.

Stinn brakke
Det var derfor ventet stor spenning til hva finansministeren skulle snakke om for en fullsatt Tivoli-sal på Kvarteret. Og det var en bestemt 62-åring som talte til de fremmøtte, som for det meste bestod av studenter og unge politikere.

– Det er ingen andre land i Europa som har en så sterk statsfinansiell situasjon som Norge, sier Johnsen til de fremmøtte.

Derfor synes mange det er trist at studenter ikke får økt studiestøtte.

– Vi oppfatter det som brutte løfter. Vi ønsker ikke at heltidsstudenten skal dø, spør Høiseth finansministeren på slutten av foredraget.

Johnsen er veldig klar over at det er mange som ønsker dette, men forteller at det handler om prioriteringer.

– Jeg er klar over at det er mange som før budsjettet ble lagt frem tok til orde for at vi skulle ha elleve måneder studiestøtte, men i dette budsjettet har vi prioritert studieplasser, sier finansministeren.

Regjeringen har lagt til rette for 3200 studieplasser i 2013, noe som kan sies som en solid satsning.

Ikke fornøyd
Finansministere høstet applaus da han var ferdig med foredraget, men det var spesielt en person som ikke var helt fornøyd.

– Ja, det var et bra foredrag, men det er liksom vanskelig å få så veldig mye håndfast ut av slike politikere, sier Høiseth.

Finansministeren kan heller ikke love endringer i fremtiden.

– Det er vanskelig å spå fremtiden, og se hva som skjer. I 2013 er studieplasser den tunge satsingen, pluss at vi satser på blant annet forskning, sier politikeren til BSTV.

Yngve Høiseth er fullstendig klar over at studentene kanskje ikke markerer seg nok.

– Vi studentene er kanskje ikke flinke nok til å gripe makten, og de tingene der. Men vi gir ikke opp. Dette skal vi virkelig jobbe for, sier han.

Synes du flere studieplasser fremfor økt studiestøtte er en god prioritering av regjeringen?
Ta diskusjonen i feltet under!

Kommentarer