This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Tirsdag var det duket for Springbrettets store begivenhet, Karrieredagen 2012. I løpet av dagen foregikk det mange aktiviteter, blant annet 92 ulike bedrifter på stand, bedriftspresentasjoner, inspirasjonsforedrag og populærforedrag med Harald Rønneberg. For noen heldige ble det også invitasjoner til bedriftsmiddagen på kvelden.

– Karrieredagen er først og fremst en møteplass for studentene og bedriftene, der de kan knytte ett tettere bånd til hverandre. Den kan bidra med en økt bevisstgjøring hos studentene i forhold til hvor de kan få jobb, samt være ett skritt på veien ut i arbeidslivet, forteller leder for Karrieredagen, Johanne Haaland, til Bergen Student TV.

Usikker

Noen studenter er mer selvsikre på egen kompetanse og muligheter i arbeidslivet enn andre. I følge en undersøkelse gjort av Norges studentorganisasjon (NS0) er nær halvparten av Norges SV- og HF studenter usikker på hvilke jobber de er kvalifisert til samt hvor attraktive de er i arbeidslivet.

Dette er noe masterstudent, Solveig Borgund, er delvis enig i. Hun studerer administrasjons og organisasjonsvitenskap og synes det er litt vanskelig å vite hvilke muligheter hun har i arbeidslivet fordi hun er usikker på hvor hennes kompetanse kan benyttes.

– Det å tørre å søke på stillinger og  tenke at man er godt nok er vanskelig, særlig når man ikke helt vet om man er kvalifisert eller ikke, sier Borgund.

Om bedriftene er klar over hvilken kompetanse studentene har, stiller Borgund spørsmål ved.

– Bedrifter er kanskje klar over det, men ikke alltid like flinke på å signalisere det ut.

Dette er noe Seminarleder og ferdig utdannede, Endre Kvam, sier seg delvis enig i. Han tror Bedriftene kjenner til studentenes kompetanse i større grad nå enn før ettersom det har blitt mer vanlig med samfunnsvitere i ulike stillinger.

Avdelings direktør i Husbanken, Wenche Sommervold, synes Karrieredagen er en god mulighet å få bedre kjennskap til studentenes kompetanse.

– Vi får direkte kontakt med studentene og de kan fortelle litt om seg selv. Men det kan godt være at det bør være enda mer bevissthet ute blant oss som arbeidsgivere om hvilken kompetanse studentene har, forteller Sommervold.

Sommervold som selv har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn tror kanskje grunnen til at studentene kan føle seg mindre attraktive er at de ikke har en profesjon.

– De har det lettere de som er profesjon, fordi det er mer tydelig hva de driver med. Samfunnsvitere driver med så mye og det kan ofte være en utfordring å ikke ha noe helt spesifikt. Men jeg synes også det er en styrke, at vi ikke er så spesialisert og at vi kan jobbe med mye forskjellig.

Muligheter for alle

Haaland mener Karrieredagen er en dag der det er muligheter for alle og at de har prøvd å invitere bedrifter i ett veldig bredt spekter. Men påpeker at det kan være vanskelig i og med at mange store bedrifter i Norge tilhører energibransjen.

– De fleste kan fylle en stilling bedriften har bruk for, hvis de klarer å selge seg selv kreativt, med å vise at en har evnen til å jobbe strukturert selv om det kanskje ikke er helt innenfor fagretningen, forteller Haaland.

Etter noen timer sammen med Solveig på Karrieredagen økte selvtilliten og mulighetene åpnet seg.

Borgund synes responsen hos både Toll Customs, Bergens Næringsråd og Husbanken var veldig informativ og god. Hun fikk også tips om hvordan hun burde skrive søknad for å fremheve seg selv. De tre bedriftene var veldig interessante og eventuelt potensielle arbeidsplassen for statsviteren i fremtiden.

– Dagen i dag har gått over all forventning. Det var flere bedrifter her enn det jeg hadde trodd som var interessert i meg og min kompetanse, noe som var veldig gledelig, sier en smilende Borgund.

Borgund fikk senere en middagsinvitasjon av Husbanken, noe som hun ble veldig glad for.

Springbrettet byr på flere arrangementer i løpet av året. Det største arrangementet er Karrieredagen, som blir arrangert i Grieghallen hver høst. Springbrettet er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden mellom studentene i Bergen og arbeidslivet kortere. Medlemmene kommer fra mange ulike utdanningsinstitusjoner i Bergen og dette gir en bred kompetanse innad i organisasjonen.

http://springbrettet.org

Norsk Studentorganisasjons faglige komiteer for Samfunnsfag og Humaniora har utarbeidet undersøkelse blant studenter ved de ulike studier ved samfunnsfag og Humaniora i utdannings-Norge. Målet har vært å se på studentenes oppfatning av egen attraktivitet og studentenes forhold til arbeidslivet. Rapporten viser at 46 % studentene oppfatter seg selv som lite attraktive for arbeidslivet.

http://student.no/nytt-fra-nso/attraktiv-for-arbeidslivet/

Kommentarer