This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Fredag 21. september hadde Arbeidsutvalget et møte med Universitetsledelsen hvor rektor, Sigmund Grønmo, fremmet et nytt forslag til studentpolitikerne . SiB sentrum vil legges ned som planlagt, men Vektertorget trenings- og kompetansesenter gis til studentene. Vektertorget vil da ikke lenger ha eksterne kunder. 

Det var i sommer at Universitetsledelsen valgte å si opp leieavtalen med SiB sentrum, med virkning fra juni 2012. Lokalene skal erstattes med lesesalplasser for studentene ved Det psykologiske fakultet.

Leder for Psykologisk studentutvalg Elfrid Krossbakken og fakultetsrepresentant for Det psykologiske fakultet Atle Baaserud støtter nedleggelsen, og mener det akademiske må prioriteres framfor fritidstilbud. De har lagt fram en resolusjon om nedleggelse av treningsstudio til fordel for studentarbeidsplasser, og skriver blant annet:

– Lokalene Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) disponerer i Christies Gate 12 er lokalisert i samme bygning som Det psykologiske fakultetet, og har derfor en gunstig geografisk beliggenhet, noe som vil bidra til å samle studentene ved Det psykologiske fakultet og legge til rette for økt samhold og engasjement.

Velferds- og læringsmiljøansvarlig ved Studentparlamentet ved UiB, Yngve Høiseth, stiller seg kritisk til nedleggelsen. Han mener, i likhet med Arbeidsutvalget, at en sammenslåing av SiB sentrum og Vektertorget vil føre til sprengt kapasitet, hvor mange studenter vil miste et sted å trene.

Ved Studentparlamentsmøtet tirsdag 25. september stemte flertallet av 17 representanter imot forslaget om å legge ned SiB Sentrum. Det er usikkert hva som vil skje videre, men i tiden fremover vil SiB og Universitetet møtes for å drøfte forslaget.

Kommentarer