This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Senterpartiet la nylig frem et utkast av partiprogrammet sitt der de foreslår å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Dette mener Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) er en svært dårlig idé.

Norge er så og si det eneste landet i verden som tilbyr gratis utdanning for internajonale studenter. Tidligere har Fremskrittspartiet gått ut og sagt at de ønsker å endre dette. Nå åpner også Senterpartiet for å gjøre det samme. Regjeringspartiet har lagt forslaget frem for høring, og vil ta en endelig avgjørelse i november.

– Har ansvar som et av verdens rikeste land
Leder for SP-UiB Anita Tøien Johansen er lite fornøyd med at Senterpartiet nå vurderer å jobbe for og innføre skolepenger.

– Dette synes jeg ikke er noen god idé. Vi i Studentparlamentet har vedtatt som en av tre hovedsaker at vi skal jobbe imot skolepenger for internasjonale studenter. Vi mener at utdanningen må være gratis. Det er et grunnleggende prinsipp for rettsstaten, sier hun.

Tøien Johansen mener Norge må ta ansvar å vise solidaritet for de som ikke har vært like heldig som oss nordmenn.

– Norge har et samfunnsansvar som et av verdens rikeste land til å hjelpe de som ikke har det like enkelt som oss, sier hun.

Hun mener at innføring av skolepenger vil få negative konsekvenser.

– Vi trenger de smarteste folkene på de rette plassene, og da kan vi ikke si at det bare er de med mest penger som får komme hit, sier hun.

– Nesten en form for snylting
Også Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har gjort seg bemerket i debatten om hvorvidt studenter fra andre land bør betale for å utdanne seg i Norge. Formann i FpU Bergen, Christoffer Thomsen, er helt uenig i Tøien Johansens synspunkt.

– Jeg synes det nesten minner om snylting. Det at vi skal betale utdanningen for folk som ikke en gang bor i landet, eller som forlater det når de er ferdig utdannet, er jeg ikke spesielt fan av, sier han.

Thomsen mener Tøien Johansens poeng om at Norge bør vise solidaritet overfor andre land er helt feil.

– Det er jeg helt uenig i. Vi bruker nok penger. Vi har for store offentlige utgifter, og er nødt til å kutte, sier han.

Omstridt sak
Tøien Johansen ble i mai valgt som leder av Studentparlamentet, men truet etterpå med å trekke seg fordi Blå Listes Yngve Rømcke Høiseth ble valgt inn i Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU). Tøien Johansens reaksjon skyldtes nettopp at Blå Liste ønsket å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Parlamentarisk leder i Blå liste Heidi Fuglesang kan fortelle at de nå har lagt denne saken på is for å få samarbeidet i AU til å fungere. De stiller seg nå bak studentparlamentets vedtak, men legger likevel ikke skjul på hva de står for.

– Vi synes ikke det er riktig at vi skal være det eneste landet der internasjonale studenter får gratis utdanning. Men vi vil ha et gratis tilbud til studenter som ikke har mulighet til å finansiere det selv, som for eksempel studenter fra U-land, sier hun.

– Så dere setter et godt forhold til resten av arbeidsutvalget foran deres egen politikk?

– Jeg vil ikke si at vi setter det foran, men vi må fire på noen krav dersom man skal ha et godt samarbeid, sier hun.

BSTV har vært i kontakt med Senterpartiets fylkesleder i Hordaland Jostein Ljones. Han har sittet i komiteen som har utarbeidet utkastet til partiprogrammet. Ljones ønsket ikke å si noe mer før det endelige vedtaket er tatt. 

Kommentarer