This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

En ny periode i studentpolitikken er i gang, og et helt nytt arbeidsutvalg skal utfordres med studentproblematikk.

Arbeidsutvalget (AU) er det utøvende organet ved Universitetet i Bergen. Deres oppgave er å jobbe med de sakene Studentparlamentet vedtar. Den nye lederen i utvalget er Anita Tøien Johansen, som samtidig er fakultets- og likestillingsansvarlig.

– Min oppgave er å ha kontakt med fakultetene, og jobbe rundt temaet kvinner i akademia, sier Tøien Johansen.

Tøien Johansens høyre hånd er Njaal Neckelmann fra Liberal liste. I tillegg er han internasjonalt- og miljøansvarlig.

– Som nestleder skal jeg bistå lederen når det trengs, men jeg tror ikke det blir en så stor jobb. Mesteparten av min tid vil bli rettet mot internasjonale- og miljøspørsmål. Spesielt er utveksling en viktig sak for meg, og jeg mener kontakten mellom norske og internasjonale studenter burde forbedres, forteller Neckelman.

Siri Knapskog fra Sosialdemokratisk liste er fag- og forskningsansvarlig i utvalget. Hennes ansvarsområde omhandler alt fra hvorvidt man bør få PC på eksamen til hvor stor del dannelse skal ha i utdanningene ved universitetet.

– Forskning bør gjøres mer tilgjengelig både for vitenskapelig ansatte og studenter. Det er også viktig at universitetet innser hvor store ressurser studentene kan være innenfor forskningen, forteller Knapskog.

Helt på andre siden i politikken finner vi Yngve Høiseth fra Blå liste. Han har likevel klart å få seg en plass i AU, og er ansvarlig for læringsmiljøet og velferden ved universitetet.

– I mitt arbeid er både det fysiske og psykiske viktig. Vi må blant annet legge til rette for at det er nok lesesaler og kollokvierom, og at de er lett tilgjengelige for studentene, sier Høiseth.

 

Splittet

I starten så det ut til at det kunne bli en splittelse i Arbeidsutvalget. Årsaken til dette var de store forskjellene i den politiske tilhørighetene til medlemmene. Som den eneste fra høyresiden i politikken, fryktet man at Høiseth kunne bli kastet av lasset.

Se også: Nekter å samarbeide med de Blå

– Blå liste forkastet heldigvis den ene kampsaken som var årsaken til samarbeidsproblemene. Høiseth er en veldig hyggelig og engasjert person, så jeg ser ingen grunn til at det gode samarbeidet vi har fått ikke vil fortsette, forteller Tøien Johansen.

– Jeg tror det vil være en fordel at vi har forskjellige politiske ståsted. Vi vil kunne se sakene fra flere sider og forhåpentligvis komme med en enda bedre løsning, mener Knapskog.

 

Arbeidsutvalget sitter i andre etasje på Studentsenteret, og har åpne dører for alle studenter.

Kommentarer