This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Improgruppen i Studentteateret Immaturus møtes ukentlig for å dyrke sin interesse for spontanitet og lek.

Guttene i tirsdagsgruppen forteller at de har opplevd å bli mer utadvendt etter å ha drevet med improvisasjon. Improgruppen arrangerer også forestillinger hvor improvisasjonen skjer innenfor bestemte rammer. Her kan man bli tildelt en bestemt rolle eller tema som man skal bruke til å improvisere frem en scene.

Kommentarer