This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Studentundersøkelsen 2012 viser at seks av ti studenter må jobbe ved siden av studiene for å klare seg økonomisk. 

Studenttillitsvalgte ser ikke positivt på resultatene. De forstår likevel at dette er noe studentene må gjøre på grunn av det lave stipendbeløpet hver måned.

– I dag er det ikke mulig å være fulltidsstudent, sier leder for Studentparlamentet ved HiB, Anders Kvernmo Langset.

Han mener at jobb vil hindre studenter i å gi full oppmerksomhet til sine studier, som vil være uheldig i det framtidige arbeidslivet.

– Noen ganger prioriterer jeg jobb fremfor studier, sier student ved Universitetet i Bergen (UiB), Elise Morken, som også jobber for Risøe på Xhibition. Hun er avhengig av en ekstra inntektskilde for å dekke sine månedlige behov.

 

Halvparten er avhengige av hjelpe hjemmefra

40 prosent av studentene i undersøkelsen ønsker høyere stipendandel, mens 26 prosent vil ha høyere lånebeløp. For mange er ikke stipend- og lånesummen idag høy nok for å klare seg gjennom hverdagen, og 50 prosent er avhengige av hjelp hjemmefra.

– Det at man er avhengig av foreldrenes økonomiske støtte, kan ta fra mange muligheten til høyere utdanning, sier Langset.

 

Samarbeid med kommersielle aktører

Det er studentparlamentene ved Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Bergen (HiB), samt Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) som har gjennomført den omfattende undersøkelsen i samarbeid med Sparebanken Vest og Eiendomsmegler Vest.

Undersøkelsen tok for seg studentenes økonomiske hverdag, basert på svar fra 4000 studenter.

 

Kommentarer