This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Kvar er du på den kulturelle stigen?

Med hjelp av Kjartan Fløgstad ser vi på kva som eigentleg ligg i omgrepa høgkultur og lågkultur.

I dagleglivet snakkar ein ofte om det høge og det låge i kulturen. Nokre vil kanskje synest at det er problematisk å setje eit skilje der ein seier at nokre kulturelle utrykk er høgare enn andre, men som vi skal sjå treng ikkje det høge nødvendigvis vere noko betre enn det låge.

Kommentarer