This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4&feed=rss2

1. til 5. mars er det duka for revy på Kvarteret, i regi av ein gjeng med livlige og ikkje minst entusiastiske SV-studentar. Revyen inneheld blant anna The ultimate survival guide for studentar, og tema som jenters frustrasjon over hårvekst, menstruasjon, vekt og puppestorleik. Med andre ord kan du vente deg ein innhaldsrik revy om du tek turen!

Kommentarer