This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Nå skal ekstra innsats gi valgskred.

Kun 3 av 20 stemte ved UiBs forrige studentparlamentsvalg, noe som var betydelig færre enn ved det foregående valget. Den gangen stemte 24 % av universitetes studenter. Erlend Horn, studentpolitiker for Liberal liste, og medlem i valgstyret, vil allikevel ikke svartmale situasjonen.

– I fjor var valgoppslutningen på 16 %, noe som er veldig skuffende, men samtidig var det høyest i landet av alle universitetsbyer Hvis vi klarer å synliggjøre et studentparlament med legitimitet og gjennomslagskraft opp mot ledelsen tror jeg flere studenter stemmer.

Se også: – Vil ha vårvalg

Store penger
Horn forteller at årets valgstyre har vært proaktiv. De har vært tidlig ute med planlegging, og informasjon, og har blant annet vært rundt på nesten alle fakulteter for å få flere til å stille lister. Det blir derfor brukt en del penger på valget. De største kostnadene knytter seg til direkte støtte til listene, til produksjon av valgavis, og kompensasjon til valgstyret. Totalt kommer kostnadene opp i over 100 000 kr. Disse pengene er et spleiselag mellom studentparlamentet og UiBs kollegialsekretariat, hvorav studentparlamentet bidar med 35 000 kr.

Tre ukers valgkamp
1. oktober skal listene være klare. Som Studvest onsdag kunne melde, stiller Radikal Liste i år ingen kandidater. Horn håper allikevel at alle de andre tradisjonelle listene deltar. Han påpeker at jo flere som står på en liste, jo flere vil kjenne noen som står på den, og på den måten øke valgoppslutningen. Valget vil foregå fra 15. – 22. oktober på Mi side.

Kommentarer