This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=5&feed=rss2

Banketten rundet av tre dagers idrettsfest. Upåklagelig feststemning da spreke gutter og jenter feiret seg selv.

Kommentarer