This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

En drøy uke før eksamen fikk fjerdeårsstudentene på Det Juridiske Fakultet i Bergen beskjed om at eksamenen deres var endret fra skoleeksamen med oppmøte på sal, til skoleeksamen hjemmefra.

Det betyr at studentene må forholde seg til de samme reglene som gjelder under skoleeksamen, med tidsgrense på 6 timer og og ordgrense på 4500. 

Jusstudent Christiane Skeide Sandvik uttrykker bekymring for vedtaket.

– Jeg er i utgangspunktet litt skeptisk fordi det innebærer en eksamensform vi ikke har testet ut før og vi vet ikke hvordan det kommer til å slå ut på sensuren.

Vedtaket er fattet av dekanen ved Det Juridiske Fakultet Karl Harald Søvig, som i samarbeid med en eksamensberedskapsgruppe har fulgt smittesituasjonen i Bergen tett.

– Vi har prøvd å holde en stø kurs i den forstand at vi har sagt at vi tar vurderingene tett opp til eksamen. Ulempene med det er at man kan få ulike vurderinger, fordi situasjonen endrer seg, enten på grunn av smittetrykk eller andre faktorer som har betyding.

 

Kommentarer