This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

I år har universitets og høyskoleutvalget foreslått å fjerne kjønnspoeng. Et tiltak som skal jevne ut kjønnsforskjeller på studier med mange av et kjønn. Kvinner får kjønnspoeng på blant annet teknologi og ingeniørfag, mens menn får kjønnspoeng på studier som sykepleie og psykologi.

Universitetet vil argumentere for å beholde kjønnspoeng

Oddrun Samdal som er viserektor ved UiB sier at universitetet vil argumentere for å beholde kjønnspoeng. Det er bare psykologistudiet som har kjønnspoeng på UiB.

– Vi synes det er beklagelig dersom kjønnspoeng forsvinner nå, så vil vi argumentere for å få lov til å beholde det kjønnspoenget som vi har fått lov til å bruke for psykologiutdanningen, sier Samdal.

Uenighet bland studentpartiene

Espen Vaage fra Blå Liste er for det nye forslaget.

– Vi synes at det er et godt forslag, vi har jo jobbet mot alle former for kvotering, og særlig kjønnskvotering, sier Vaage.

– Vi i Venstrealliansen ønsker at universiteter og høyskoler fortsatt skal ha muligheten til å be om å få innført kjønnspoeng på enkelte fag, sier Audun Syltevik fra Venstrealliansen.

Syltevik sier at de ønsker kjønnspoeng på fag for å møte samfunnets behov og at det kan være urettferdigheter i selve opptaksprosessen.

Studieløpet kvalifiserer studenten

Psykologistudentene Sander Rosøy og Erik Henden Aaraas synes kjønnspoeng er en riktig retning for å skape likhet istedenfor ujevnhet.

– Vi går på et studieløp som varer i 6 år, og det er det studieløpet som kvalifiserer studenten, sier Rosøy.

– En del forskning viser at dersom man kan få litt mer kjønnsbalanse så er dette veldig positivt for arbeidsmiljøet, sier Aaraas.

 

Kommentarer