This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

I årets statsbudsjett har regjeringen bestemt at det skal gjennomføres en ny levekårsundersøkelse av studenter. Forrige gang en slik undersøkelse ble gjennomført var i 2010.

Leder i Velferdstinget Anette Arneberg er positive til at den nye levekårsundersøkelsen.

– Vi er jo veldig positive til at det innføres. Etter studentenes helse og trivsel så vi at det er et veldig behov for videre kartlegging, sier Arneberg.

Leder for Unge Venstre i Bergen Ole Martini synes at den nye levekårsundersøkelsen er viktig.

– Det er viktig fordi akkurat nå vet vi ikke hvordan alle studenter har det. Vi har SHoT-undersøkelsen fra i fjor som blant annet viste at en av fire studenter har vansker eller har hatt vansker med psykiske lidelser, sier Martini.

10 millioner kroner fra sammen

For å finansiere undersøkelsen bruker regjeringen 10 millioner kroner som egentlig skulle ha gått til sammen.

Hvorfor koster det så mye å gjennomføre en levekårsundersøkelse?

Du skal jo sørge for at undersøkelsen blir god og da må du mest sannsynlig betale noen for å gjøre det. Så det er jo rett og slett arbeidskraft man betaler for, sier Arneberg.

Kommentarer