This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Daglig blir man eksponert for informasjon, og denne informasjonen bygger gjerne på statistikk. I jungelen av informasjon kan det være vanskelig å vite hva som faktisk er riktig. Vitenskapsteoretiker Andrea Saltelli holdt denne uken foredrag på Kvarteret om nettopp dette.

– Det er veldig vanskelig å svare på om man kan stole på statistikk, fordi det avhenger av mye. Først må man se på hva som blir presentert, hvordan man har kommet frem til funnene og ikke minst hvem som står bak undersøkelsen, forklarer Saltelli, som er gjesteforeleser ved Universitetet i Bergen.

Han legger til at hvordan statistikk tolkes også handler mye om hvilke holdninger og verdier den som tolker har.

– Det å lese statistikk krever mye trening, akkurat som det å strikke for eksempel. I tillegg er det vanskelig å lese det helt objektivt, påpeker han.

Delte oppfatninger

Selv om Saltelli er klar i sin tale, har vi snakket med studenter om hvordan de forholder seg til statistikk. På spørsmålet om hvor vidt man kan stole på statistikk, var meingene delte.

-– Jeg bruker statistikk aktivt til å ta valg i hverdagen, men det er så klart viktig å tenke på hvor det kommer fra og hvem som står bak, sier Jan.

Karoline og Marius forklarer at også de er kritiske til hva de velger å tro på.

-– Man kan ikke stole på hva eller hvem som helst. Dette handler om at tallene i seg selv ofte ikke nødvendigvis betyr så mye. Det er hvordan de tolkes som er viktig, og det kan gjøres på mange ulike måter. Jeg tror ofte på annerkjente tidsskrifter, forklarer Marius.

Mener statistikk villeder

Saltelli mener at forbrukere ofte blir villedet ved hjelp av statistikk.

– Det skjer hele tiden! Jeg kan nevne flere eksempler knyttet til for eksempel Brexit hvor ting som ikke stemmer blir formidlet til folket, forklarer han.

Dette støttes opp av professor Jan Ubøe ved Norges Handelshøyskole.

– Nyhetsbildet søker det uvanlige og sensasjonelle. Problemet er at uvanlige ting blir vanlige når de gjentas mange nok ganger … Hvis noe virker for godt til å være sant, er det som regel det, understreker han.

 

 

 

 

Kommentarer