This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Særlig har det vært rettet mye kritikk mot gallaen som ble arrangert på lørdagen.

For lite plass

Fadder Petter Hauge Corneliussen forteller at kritikken i hovedsak går på at det kun var plass til 400 personer.

– Det er ganske mange flere enn 400 som er med på fadderuken. Dermed var det ikke plass til alle, sier Corneliussen.

Han mener også at det var feil å ta betalt for arrangementet.

– Mange hadde sett for seg en fadderuke hvor alt var gratis, forteller han.

Corneliussen skrev i en Facebookgruppe for faddere, for å gi tilbakemelding på det han ikke mente var godt nok. Det resulterte i at han ble kastet ut av gruppen. Arrangementsansvarlig i fadderstyret Gaute Børresen forteller at man ikke kastet ut noen av gruppen på grunn av tilbakemeldinger.

– Vi har lyttet både til konstruktiv kritikk, og til de som bare klager. Når noen har blitt kastet ut av Facebookgruppen er det fordi de har promotert egne arrangementer, sier Børresen. Han forteller også at de som har blitt kastet ut skal ha fått oppgitt en begrunnelse. Det hevder derimot Corneliussen at han ikke har fått.

Innrømmer svakheter

Børresen innrømmer at opplegget ikke ble slik de hadde ønsket under gallaen, men peker først og fremst på at stemningen på selve arrangementet ikke ble så bra som den burde vært.

– Vi ser at vi burde booket en annen artist og underholdning, som kunne skapt bedre stemning på gallaen, sier han.

Han forteller at de forsøkte å skaffe et større sted, og at de var i kontakt med Scandic.

– Dersom vi skulle avholdt det der ville det blitt dobbelt så dyrt for deltakerne, forklarer han. Avgjørelsen om å ikke ha noe alternativt arrangement på lørdagen forklarer han med prioritering, og utfordringer med å finne utesteder, og sier at flere andre fakulteter gjorde det på samme måte.

– Vi ville ikke ha et alternativt opplegg som kun ble for de over 20, og stenge de under 18 ute, sier arrangementssjefen.

Børresen forteller videre at de har flere råd som de kommer til å ta opp med neste års fadderstyre slik at uken blir enda bedre neste år. Rådene dreier seg mye om å planlegge tidlig og ha klare avtaler som man er sikre på at blir holdt.

Arrangementssjefen beklager også til alle som føler at noe ved fadderuken ikke har vært bra nok, og håper at alle har kost seg likevel. Corneliussen understreker at for hans del så har det aller meste av fadderuken vært en positiv opplevelse.

– Jeg tenkte at jeg skulle skrive en melding på Facebook på søndagen når jeg våknet og takke for en fin fadderuke, men da var jeg jo kastet ut av gruppen, forteller fadderen.

 

Kommentarer