This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4&feed=rss2

Lesesaler fylles opp og studenter prøver å få med seg alt av pensum før eksamen. Det finnes noen tips man kan prøve ut dersom man ønsker en optimal hukommelse, altså å huske bedre. Gjennom Clive Bramham leder av nevrovitenskapelig forskningsgruppe fant vi noen tips man kan prøve ut dersom man ønsker en optimal hukommelse.

Slik fungerer hukommelsen 

Enkelt forklart fikk vi vite av Clive R Bramham at hukommelsen er en prosess som skjer i hjernen. Hovedsaklig utføres prosessen når vi sover, da lagres den mest relevante informasjonen vi har fått i løpet av dagen. Det som oppleves som irrelevant blir glemt. For hver enkelt person er informasjonen som blir lagret forskjelig. Videre fikk vi vite av Bramham at assosisjoner er en viktig del av dette.

— Hukommelsen er blant annet bygget opp på assosiasjoner. Det at et stykke informasjon er koblet til et annet. Om noe er viktig for deg emosjonelt eller angår deg og er relevant.

Bramham forklarer videre at det er det du assosierer som viktig eller som er viktig for deg emosjonelt er det lettere å huske. Dersom man da kan knytte den informasjonen man får på lesesalen eller forelesningen opp til noe som er relevant til deg selv vil det være lettere å huske det.

Det er midlertidig ikke bare Bramham som interesserer seg for dette feltet, men psykologistudenten Frida Tollås og Vanessa Seeligman deltar som assistenter i et forskningsprosjekt. Prosjektet går ut på å finne om en «faktor»  har en effekt på hvordan vi husker. Studentene kunne ikke røpe så mye da dette forskningsprosjektet fortsatt pågår.

Dette er tipsene som kan hjelpe deg

Det finnes flere gode tips for å få en mer optimal hukommelse. Bramham gav oss noen vi ville dele videre med studentene som kan være hjelpsomme før eksamen.

  1. Fysisk aktivitet er det forsket på at har en positiv effekt da det produseres en faktor i hjernen som dannes når man trener. Det vil hjelpe nervecellene å aktivere gener som kan stimulere hukommelsesprossen og at informasjonen kan feste seg.
  2. Å få en god natt søvn er gjeldene da vi vet at en stor del av hukommelsesprosessen skjer når vi sover.
  3. Pugging er ikke det lurt da man heller bør finne læringsmetoder hvor man får et eierskap til materialet og forstålese for innholdet.
  4. Tankekart er et godt verktøy ettersom man må jobbe aktivt i forbindelse med pensum for å lage tankekartet og man bruker hendene sine så man aktiverer den delen av hjernen. Så har man noe visuelt å jobbe med etterpå.
  5. Kollokvie er en god invistering av tiden, siden man da bruker kunnskapen aktivt. Man vil danne en struktur for hukommelsen da har man nemlig noe å kunne henge informasjonen på.
  6. Å stresse mindre. Stress kan påvirke hukommelsen og dersom man stress for mye opp til en eksamen vil ikke hukommelsen fungere helt optimalt.

Hvis man følger disse tipsen er det mulig at at man klarer å optimalisere hukommelsen og dermed kan man kanskje huske mer av pensum. En drøm for de fleste av studentene. Studentene BSTV var i kontakt med rundt campus UIB, Nygårdparken, og NLA ønsket seg en bedre hukommelse for å huske pensum bedre og aller helst frem til eksamen.

Kommentarer