This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Seksjonssjef i På Høyden, Dag Hellesund forteller at han selv opplever at hele saken blir veldig personlig fra UiB-rektor Dag Rune Olsen. Det er ingen hemmelighet at På Høyden har vært kritiske til Olsen og ledelsen ved Universitetet i Bergen.

— Det har vært veldig lite populært når vi skriver om vanskelige tilsettingssaker, eller dersom vi skriver om professorer som drar på seiltur og hever full lønn som professor, forteller Hellesund.

Likevel mener Dag Rune Olsen selv at det ikke er grunnen, og at den kritiske journalistikken ikke vil forsvinne fra UiB selv om På Høyden skulle bli slått sammen med Khrono.

— Vi skal bygge opp en redaksjon i Bergen som blir minst på størrelse med den i Oslo. Som skal bidra til den nasjonale debatten, men i tillegg ha redaksjonelt stoff på minst samme nivå som i dag, forklarer Olsen.

Avtalen med Khrono ikke bra nok

Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen, mener det blir for enkelt å si at det er personlige årsaker som er grunnen til konflikten mellom Olsen og På Høyden.

— Jeg tror på dem når de sier de ønsker seg en bedre universitetsavis, men jeg syntes ikke avtalen med Khrono er bra nok, insisterer Lommerud.

— Utrede flere spor til neste møte

Universitetstyret var på langt nær fornøyd med hvordan saken ble lagt frem, og måten selve prosessen har foregått på har vært svært uryddig.

— Prosessen som flere tok til ordet for burde vært bedre. Det styret ba om å få på sitt bord til neste styremøte, var å utrede flere spor som er noe vi kommer til å jobbe med frem til da, forteller Olsen

Nå vil ikke den endelige avgjørelsen om På Høyden blir en del av Khrono eller ikke, skje før tidligst neste styremøte 31. mai. Årsaken er kritikken som oppstod som følge av å ha tatt for stort grep selv og ikke invitert i tilstrekkelig grad den andre part.

Kommentarer