This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4&feed=rss2

Stress i hverdagen er ikke nytt og flere unge studenter blir påvirket. Stadig flere unge blir innlagt med stress-sykdommer og i en undersøkelse fra 2014 kommer det frem at hver femte elev sliter med psykiske problemer. Mengder med pensum, prestasjon og sosiale gir ofte press for flere. Blant studentene BSTV snakket med var trening noe flere benyttet seg av for å stresse ned. De fleste studentene var også enig om at stort pensum og innleveringer er hovedårsaken til stress.

Trening som verktøy

Student Sara Aaserud forteller at hun bruker yoga som treningsform når hun er stresset. Grunnen til at trening kan være et godt verktøy er fordi at fokuset hennes blir skiftet fra skole og over på treningen.

– Når jeg trener så er det den eneste tiden jeg kan gjøre noe helt annet uten å tenke på skole fordi jeg klarer ikke tenke på skole samtidig når jeg trener, sier Aaserud.

Blant de andre studentene var det også å slappe av, se en god serie og lage god mat som ble brukt som verktøy mot stress.

Psykolog Øystein Sandven forteller at andre tilbud de har er samtaler med psykologer hvor man kan bestille time på nett dersom man har behov for å snakke med noen. Videre forklarer han at å finne aktiviteter som får deg til å tenke på andre ting kan være en god stressmestring, fordi det vil være noe annet en det man vanligvis blir aktivert av.

Årsak til stress

Ifølge Sandven er opphavet til stress ofte fra prestasjon og mestring. Det å prestere og levere noe og egne forventninger er noe som kan generere stress. Norges Helseinformatikk skriver på sine nettsider at kronisk stress kan medføre langvarige eller permanente følelsesmessig psykologisk reaksjoner som kan gi større sjanser for sykdom. Likevel sier Sandven at stress ikke bare har negativ effekt.

– På den ene siden kan stress i korte perioder og i moderate mengder være bra. Det kan få oss til å prestere mer og aktivere oss og gjør at vi strekker oss litt lengre og står i krevende situasjoner når det trengs. Stress som problem er jo først når det vedvarer over tid og når kravene overstiger det vi føler vi er i stand til å levere.

Kommentarer