This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Toppbilde: Illustrasjonsfoto til fri bruk, Wikimedia Commons 01.02.2018 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norges_lover_rettssal.jpg)

Mills skadeprinsipp

Ingen ønsker å bli trakassert, ei heller ønsker noen å bli anklaget for trakassering. Men er det egentlig mulig å trekke en konkret grense mellom hva som er juridisk straffbart og hva som bare bryter mot samfunnets normer? Og finnes det klare grenser for hva man bør akseptere og hva som er uakseptabel oppførsel?

Stipendiat i filosofi, David Vogt, mener at det vil være vanskelig å kunne si noe absolutt om hvor grensen bør gå for hva som er straffbart. Han legger til at det finnes ulike filosofiske teorier angående straff.

Deriblant har man John Stuart Mill sitt skadeprinsipp som går ut på at handlinger som medfører skade på et annet menneske bør straffes. Men Vogt påpeker at dette da også ville rammet en person som ved et uhell faller oppå et annet menneske slik at sistnevnte blir påført skade.

Kants frihetsprinsipp

I slike situasjoner vil det ifølge Vogt være urimelig å skulle straffe den som påfører skaden, ettersom det skyldtes et uhell. Vogt nevner også et eksempel om en som blir seksuelt befølt mens personen sover, og som aldri merker befølingen.

– Har den som blir befølt da blitt påført skade? Spør stipendiaten.

I slike situasjoner mener han at Kants frihetsprinsipp er en bedre egnet teori. Det går ut på at den som fratar et annet menneske frihet bør straffes. Så selv om den som i eksempelet over ble befølt ikke ble påført skade, så kan personen sies å ha blitt fratatt sin frihet. Dermed faller situasjonen innunder Kants frihetsprinsipp.

Juridiske avgjørelser

Jusprofessor Jørn Jacobsen forteller at saker som omhandler trakassering ofte er spesielt vanskelige. Det skyldes at partene i mange tilfeller opplever de faktiske forhold svært ulikt. Det kan også ha vært tilfellet idet situasjonen fant sted. Dermed blir det vanskelig å avgjøre hvem man skal feste lit til, og hva man skal legge vekt på.

– I slike tilfeller er det mange faktorer som spiller inn, som blant annet de involverte partenes alder, forteller Jacobsen.

Bachelorstudent i japansk, Gunhild Aspaas, mener det er komplisert fordi mennesker er veldig ulike.

– En person kan ta seg veldig nær av noe som en annen person ikke reagerer på i det hele tatt, mener hun.

Hun legger til at det derfor er ekstra viktig å være observant, og mener at det går an å plukke opp signaler på om personen man henvender seg til anser henvendelsen som uønsket.

Kommentarer