This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Stor overgang

Siri Prestegården og Marthe Aleksandersen studerer til å bli grunnskolelærere. Begge peker på at det finnes store store ulikheter mellom videregående skole og høyskole. De nevner at ulikhetene gjelder både faglige og pedagogiske ting.

– Den mattematikken vi hadde på videregående er helt ulik den matematikken vi har på høyskolen, sier Aleksandersen.

Hun mener at det var mer fokus på å vise hva man kan på videregående, mens man på høyskolen skal få en dypere forståelse for hvorfor ting er som de er.

– Jeg tror ikke det er avgjørende for hvor flink du blir som lærer hvorvidt du har 3 eller 4 i matte, sier hun.

Rektor ved Amalie Skram videregående, Bjørn Lyngedal, er uenig. Han mener at fordi lærere i grunnskolen skal undervise i faget, så er det viktig at de har et visst forhold til faget.

Samarbeider med UiB

Lyngedal forteller at de har et samarbeid med UiB.

– Elever hos oss som viser et spesielt stort talent innenfor realfag, kan få begynne å ta fag på universitetsnivå mens de er elever hos oss, sier han.

Lyngedal mener at elevene også må ta ansvar selv for å lære det de skal. Aleksandersen mener at det også er viktig når man fortsetter med høyere utdanning.

– Jeg tror det viktigste er at studenter følger arbeidsplaner, leser det de skal og gjør oppgavene de skal. Så lenge man gjør det er det mitt inntrykk at man klarer å henge godt med, sier hun.

Store konsekvenser

Dosent i norskdidaktikk ved lærerutdanningen på Vestlandet, Jan Olav Fretland, frykter at det vil bli store konsekvenser dersom man ikke klare å gjøre noe med situasjonen som blir beskrevet i rapporten.

– Dersom man ikke klarer å bedre situasjonen vil det kunne føre til en svekkelse av kvaliteten i en av samfunnets nøkkelfunksjoner, nemlig utdanningen av fremtidige generasjoner, sier han.

– Dersom lærere ikke kan det de skal lære bort, så vil jo det kunne gå utover elevene, mener Prestegården.

Både hun og Aleksandersen forteller at manglende faglig kunnskap ikke ser ut til å være hovedgrunnen til at folk faller ut av studiet. De snakker begge om «praksissjokket», altså at mange blir overrasket over hvordan arbeidslivet som lærer er når de kommer ut i praksis.

– Det er absolutt ikke en jobb for alle. Det er veldig forståelig, sier Prestegården.

Kommentarer