This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Ulike typer frafall

På forespørsel fra Universitetet i Bergen fant Ideas2Evidence frafallsstatistikk på de høyere utdanningene. Avdelingsdirektør for studieadministrativ avdeling ved UiB, Christen Soleim, forteller at målsetningen med prosjektet var å kartlegge studentmobiliteten. Lærersteder med profesjonsrettede utdanninger ble sammenliknet med de mer akademisk rettede utdanningene.

– På mange måter fikk vi bekreftet at det er forskjeller. For Universitetet i Bergen sin del så er dette godt nytt, mener Soleim.

Seniorutdreder ved ideas2evidence, Asle Haugestøl, har vært med å utarbeide prosjektet. Han forteller at det er mange forskjellige grunner for at studentene faller av.

– På den ene siden har man institusjonsfrafall, som betyr at noe bytter studiested. Men så har man også sektorfrafall, som vil si at man slutter å studere før man har oppnådd en grad, forklarer Haugestøl.

 

Mangler info om årsaker

Videre sier Solheim at de ikke har fokusert spesifikt på årsaker under forskningen. Men  at studien er noe som kan være svært nyttig å undersøke i videre fremover. Likevel har man allerede noen indikasjoner på hva man bør jobbe med.

–Vi vet at vi må ha fokus på overgangen fra videregående til universitet. På den måten kan vi bedre sørge for at folk vet hva de kommer til når de søker seg til universitetet, sier Soleim.

Videre sier han at oppfølgingen må fortsette gjennom hele studieløpet. Rapporten viser at ved Universitetet i Bergen er det en tendens til at studenter tar mange studiepoeng, for så å flytte på seg. Han nevner videre at fler ting i rapporten er ønskelig å se nærmere på.

 

Mye usikkerhet

Leder ved Sammen Råd og Karriere, Rønnaug Tveit, tror mange studenter føler mye usikkerhet omkring hvorvidt man har valgt riktig studie.

– I tillegg til å føle seg overveldet av studiet som helhet så kan frafall ofte ha sammenheng med en slik usikkerhet, sier hun.

Tveit mener at dersom motivasjonen i tillegg svikter, så vil det være større sjanser for å falle fra dersom man møter motstand. Derfor mener hun at det er viktig for studenter å være godt forberedt når man møter motstand.

– Det er en bratt læringskurve. Det er en helt ny hverdag både faglig og sosialt. Det er mange potensielle delårsaker til at studenter faller ut av studiene, mener hun.

Kommentarer