This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Satser på samarbeid

– Det har vært en lang prosess. Medieklyngen ble opprettet i 2009-2010 og spant ut fra miljøet rundt TV2, forteller leder for medieklyngen, Anne Jacobsen. Hun mener Universitetet har hatt en helt sentral rolle i å bygge klyngen. På spørsmål om hvor viktig hun anser at studentene er for klyngen, svarer hun slik:

– De er helt avgjørende. Vi er kjempeglad for at vi har rundt 200 studenter i selve bygget, men også for at vi har et tett samarbeid med Universitetet forøvrig i tillegg til de andre studentmiljøene i byen. Jacobsen mener at suksessoppskriften er å ha ulike bedrifter og aktører som nå lettere kan komme sammen og drive innovasjon i klyngen.

Hun sier at målsetningen med klyngen er klar og tydelig. – Vi skal være et ledende internasjonalt miljø for kunnskap og innovasjon innenfor media og medieteknologifeltet.

– Innovasjon skjer ikke per e-post

Jacobsen er veldig entusiastisk og ivrig på å komme i gang og har mye hun er spent på. – Jeg er blant annet spent på hvordan selve bygget vil bli tatt i bruk, og så er jeg veldig spent på hvilket preg studentene kommer til å sette på medieklyngen, sier hun og legger til at det hun er aller mest spent på er medielaben.

Lederen er meget optimistisk med tanke på veien fremover, men samtidig bevisst på at målene ikke nås av seg selv. – Jeg tenker det blir en utfordring at folk må få nok tid. Innovasjon skjer ikke per e-post. Innovasjon skjer ved at folk møtes og snakker sammen, påpeker hun.

– Virket skreddersydd

En av studentene som nettopp har begynt å studere ved MCB er Edvard Øverland. Han studerer medie- og interaksjonsdesign, og forteller at det var flere grunner til at han valgte nettopp det, deriblant nettopp medieklyngen.

Han forteller videre at han søkte gjennom hvilke studier som handlet om data og informatikk, ettersom det er hans hovedinteresse. Da han fant medie- og interaksjonsdesign, synes han det virket som akkurat det han ønsket. – Det var egentlig først etter det at jeg fant ut om Media City Bergen, forteller øverland.

– Jeg fikk inntrykk av at studiet var skreddersydd for at vi skal være aktuelle i jobbmarkedet når vi er ferdig med utdanningen. Det at jeg kommer til å være så tett på jobbmarkedet er nok det som gjorde MCB mest fristende for meg, sier han.

Kommentarer