This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

28. mars til 5. april ble det avholdt valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UIB). Eirik Lie Reikerås i valgstyret presiserte hvorfor aktiv bruk av stemmerett er viktig.

– Hvis vi skal kunne representere studentene på en måte som er representativ er de nødt til å faktisk stemme. For hvis ikke så ender man opp med bare en liten elite som viser hva de mener, og da mister studentdemokratiet mye makt.

Les om de forskjellige listene her.

Andrea Nilsson, studentpolitiker i listen Venstrealliansen (Va) belyste de mer praktiske sidene ved å bruke stemmeretten.

– Deler av semesteravgiften går jo til for eksempel Velferdstinget, som UiB har seter i. Så man er jo med på å påvirke sin egen studenthverdag.

Truls-Einar Johnsen er førstekandidat i Det Andre Reelle Alternativ (DARA). Denne ideologisk nøytrale listen er ny i studentpolitikken, og han var fornøyd med resultatet.

– Ja, det er greit! Vi er jo en ny liste, og det kunne gått alle veier. Vi fikk inn to mandater, og vi er fornøyde med dette, det er bra gjort.

Klar beskjed til fremtidige velgere

Johnsen hadde følgende å si til studentene:

– Vi er uenige om mye, men mest om hvordan sakene skal prioriteres. Så hvis du vil at noe skal bli bedre, så er du nødt til å engasjere deg, du kan ikke bare sitte hjemme og klage. Du er nødt til å være med der det skjer!

Resultatet av valget:

Valgdeltakelse: 22,6 % av alle studenter ved Universitetet i Bergen
Mandatfordeling (prosent av stemmer avgitt i parentes):

  • Sosialdemokratisk Liste – 6 mandater (23,0 %)
  • Venstrealliansen – 5 mandater (22,5 %)
  • Realistlista – 4 mandater (18,0 %)
  • Liberal Liste – 4 mandater (15,5 %)
  • Blå Liste – 2 mandater (9,7 %)
  • Det Andre Reelle Alternativ – 2 mandater (7,8 %)
  • International Students – 1 mandat (3,4 %)

Kommentarer