This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Internsystemene til Universitetet i Bergen som studenter og ansatte bruker har fått mye negativ omtale. Sider som Mitt UiB og Webmail er begge blant systemer som har fått gjennomgå. Spesielt er man misfornøyd med Mitt UiB.  Årsaken er at både de faglige ansatte og studenter har hatt problemer med sidene. Det sies at sidene har kostet mye penger, men det nøyaktige omfanget er det ikke så lett å regne ut.

Universitetslektor i digital kultur, Daniel Jung har undervist i blant annet Webdesign, og forteller at systemene  ikke er optimale for bruk. Når hans studenter har fremføring om systemer som fungerer og ikke fungerer, så blir UiB sine systemer trukket frem som sistnevnte.

– Jeg tror problemet er at det er for mange enkeltstående programmer som ikke jobber godt nok sammen. Jeg har ingen løsning på det. Jeg vet at det ikke er enkelt, men ideelt sett burde man lage et helt nytt system fra bunnen av, forklarer lektoren.

Studenten Julie Hettervik mener at gjennom systemene til UiB får man mye å forholde seg til.

– Hvis en hadde samlet det litt mer eller forenklet det litt, så kunne det blitt mer oversiktlig, forklarer den unge studenten.

IT-direktør Tore Burheim ser ikke på det som så problematisk som mange andre vil ha det til.

– Det er klart at vi har 200 ulike verktøy, og det er klart at et Universitet i utganspunktet vil få en flora av ulike systemer. Fordi man bruker ulike systemer på ulike plattformer. Derfor er integrasjon så viktig, og det er vel et av de viktigste fokusområdene når man skal implementere en digitaliseringsstrategi for UiB, forklarer direktøren.

Et system som ikke er egnet for alt

Et annet problem som irriterer Daniel Jung er at Mitt UiB ikke er lagt til rette for alt, og han har klare meninger på det.

– Jeg har en mobil her som er tre år gammel. Hver gang jeg er inne på Mitt UiB, så får jeg beskjed om at «Ditt utstyr er for gammelt. Du kan ikke bruke det». Plagsomt, mener lektoren.

IT-direktøren forstår frustrasjonen og sier at det snart vil komme en løsning på det problemet.

– Det at vi får laget en app for Mitt UiB regner vi med at kommer til å bedre dette. Vi vet at Mitt UiB, sånn som det er per dags dato, ikke er særlig egnet for mobile plattformer, og det er derfor vi utvikler en app. Vi regner med at den appen vil være klar og kan tas i bruk av studenter fra høsten av, understreker han.

Hardt arbeid

Kritikken mot systemene er hard, men Tore Burheim understreker at han og hans ansatte jobber hardt og kontinuerlig for at tjenestene skal bli bedre.

– Hver dag, avslutter direktøren.

Kommentarer