This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4849&feed=rss2

I «Duer» undersøker vi miljøet rundt fuglene i Bergen by. I all hovedsak vil vi prøve å finne ut hva de bedriver dagene med, hvordan de blir påvirket av menneskene og rett og slett hva de snakker om.

I dagens episode representeres følgende arter: Byduene, måker og ender.

Disse tre er oftest å finne i Bergen by, og har etablert seg godt når det gjelder å tilpasse seg både fugle- og menneskemiljøet her i byen. I fremtidige episoder skal vi forsøke å utvide våre kunnskaper, samt vår forskning, til flere arter, og forhåpentligvis ter de seg bra foran kamera.

Kommentarer