This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

BSTV har snakket med forsikringsrådgiver Tom Carlsen om innboforsikring. Innboforsikring innebærer at man forsikrer alt av inventar og løsøre i en leilighet eller i et hus.

Det er veldig mange plutselige og uforutsette ting som kan skje, forteller Carlsen. Han nevner at tyveri, brannskader og vannskader er de vanligste forsikringstilfellene for innboforsikring.

Carlsen mener unge burde være litt mer våken i forhold til dette.

De er gjerne mer opptatt av å forsikre seg når det gjelder reise, legger han til.
Skaff deg oversikt over hvilke verdier du har

Carlsen har et konkret råd om hva man bør tenke på når man skal skaffe seg innboforsikring.

Det første man bør tenke på er hvilke verdier man har, slik at man forsikrer den reelle verdien på det innboet man har, sier han og forteller videre at mange forsikringsselskaper har laget pakker for studenter, hvor det inngår reiseforsikring, innboforsikring og ulykkesforsikring.

Videre forteller Carlsen at premissene for å få forsikring er de samme for studenter som for andre.

Det er ingen restriksjoner for studenter kontra mer etablerte boligeiere, og det er ingen forskjeller mellom å eie og leie, forteller han.

 

Unge voksne er en utsatt gruppe

På spørsmål om unge voksne er mindre forsiktige enn andre så sier Carlsen at det har vært en del tilfeller med branntilløp og branner som har vært forårsaket av unge voksne.

– Da er det gjerne slik at man kommer hjem på nattestid og varmer seg mat, men sovner fra maten, sier han.

Carlsen forteller også at det er mulig å være overforsikret, og at det noen ganger er utgangspunktet for forsikringssvindel.

Det er noen som spekulerer i å være overforsikret og som konstruerer et skadetilfelle. Blir man tatt for det, så kan man i verste fall ikke få forsikret noen av sine eiendeler på et senere tidspunkt, sier han.

 

Kommentarer