This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Etter at BSTV tok kontakt med ledelsen ved det nye fakultetet har administrasjonen oppdatert informasjonen på sine nettsider.

1.  januar fikk UiB et nytt fakultet. Til tross for at fakultetet ble opprettet for vel tre uker siden er det en del administrative mangler. For eksempel er det vanskelig å finne informasjon på fakultetets sider på uib.no.

Interimsdekan ved fakultetet, Gerd Tinglum er fornøyd med at de nå har blitt en del ut av UiB. Hun mener at fakultetet er et godt tilskudd til universitetet, og at tverrfaglighet er en viktig del for fakultetet.

– Det å tenke kunst, musikk og design er noe annet enn vitenskapelig tilnærming. Kunstnerne, musikere og designere er de som uttrykker det som enda ikke er formulert i samfunnet og vi har tilnærmingsmåter som vil være et stort bidrag til resten av universitetet, forklarer Tinglum.

Til tross for det positive hun skisserer så er det fortsatt en del mangler på fakultetet. Blant annet er det administrative mangler på nettsidene, og fakultetets nybygg flytter ikke studentene inn i før kommende høst. Tinglum sier seg enig i at det er tungvindt at fakultetet er såpass spredt som det er, og hun forteller at det administrative vil komme på plass i en overgangsfase.

– Det er en kabal som skal gå opp, og vi visste at det vil ta litt tid før det er på plass, påpeker hun.

 

–Håper at forandringen vil bli bra

Student ved fakultetet, Sabina Örneborg er fornøyd med at hennes studie nå har blitt en del av UiBs nye fakultet.

– Jeg trives bra her vi er nå, men jeg håper at forandringen blir bra. Det blir nok interessant å samle alle på et sted, det kan gjøre mye for arbeidsmiljøet. Man inspirerer jo hverandre når man jobber på ett og samme sted, det er jo som du påpeker – vi sitter jo veldig spredt her på fakultetet, konkluderer den svenske studenten med.

 

– Har stor tro på fakultetet

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen er stolt over at det nye fakultetet nå endelig har åpnet. Han har svært stor tro på hva det nye fakultetet vil kunne tilføye til resten av universitetet, og tror at det kan gi noe innovativt.

– Jeg har veldig stor tro på fakultetet. Det er klart at kunst, musikk og design har til felles er at de er skapende, og har kanskje en innovasjonskraft som også kan spille over på andre fag og miljøer, og fakulteter. Jeg er helt sikker på at skal kunne berike oss og resten av universitetsmiljøet, sier han avslutningsvis.

 

Kommentarer