This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Etter en lang og til tider vanskelig prosess er Høgskolen på Vestlandet endelig en realitet. Studiestedene Bergen, Haugesund, Sogndal, Stord og Førde har blitt slått sammen til en regional utdanningsinstitusjon.

Programmet for åpningsshowet foregikk på flere campus, og ble streamet til samtlige fem campus. Erna Solberg var i Sogndal, og foretok den offisielle åpningen av skolen. Samtidig var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Bergen.

Røe Isaksen mener at samlokalisering ikke er en forutsetning for å kunne lykkes som studieinstitusjon. Han ønsker heller å legge vekt på betydningen av å være større.

– Det å bli større i seg selv betyr ikke at man lykkes, men det er muligheten man får ved å være større som gjør at det er verdt det, mener Isaksen.

Ministeren mener at Høgskolen har en svært viktig oppgave foran seg. Spesielt trakk han frem behovet for noen konkrete yrkesgrupper.

– Det som blir ryggraden i Høgskolen på Vestlandet blir å utdanne de ingeniørene, sykepleierne og lærerne vi trenger hvis vi skal klare å håndtere store utfordringer i fremtiden, sa han.

 

Én hovedrektor – flere prorektorer

Høgskolen på Vestlandet har én hovedrektor som skal ha overordnet ansvar, i tillegg til prorektorer med ansvar for hvert enkelt studiested.

Prorektor ved Høgskolen i Bergen, Bjørg Kristin Selvik, trekker frem samarbeidet som en viktig fordel, men også en utfordring.

– Det er viktig at vi klarer å lytte til hverandre, og ikke går i skyttergraver, mener hun.

 

Fokus på kvalitet fremfor universitetsstatus

På spørsmål om hvordan dette påvirker HiBs ønsker om å universitetsstatus, uttrykker kunnskapsministeren at forskjellene på høgskole og universitet her i landet er små.

Også leder for studentparlamentet ved HiB, Fredrik Bødtker, mener at kvaliteten på skolen er viktigere enn universitetsstatus.

– Vi må først og fremst utdanne gode profesjonsutøvere. Det er viktig å ikke miste veien på det, og se seg blind på universitetsstatus, sier Bødtker.

Kommentarer