This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Fredag aksjonerte medlemmer i Norges Handikapforbund ved Rådhuset for retten til BPA. BPA står for «brukerstyrt personlig assistanse» og er en ordning som skal sørge for at personer med funksjonsnedsettelse får nødvendig hjelp med daglige gjøremål.

En av de fremmøtte var Alexander Petersen. Han er nestleder for Norges Handikapforbunds Ungdom Sørvest (NHFU Sørvest). Petersen holdt en appell for byråd Erlend Horn og varaordfører Marita Moltu.

– Det at de kom ned for å møte oss er et symbol på at de ønsker å høre på oss, og at de syns våre meninger er viktige, mener Petersen.

Både Petersen og Helle-Viv Helle Magnerud, som er sentralstyremedlem i Norges Handikapforbund har selv opplevd mulighetene BPA gir.

– Det gir meg blant annet muligheten til å være mor. Det gir meg til og med muligheten til å være en god mor, sier Magnerud.

Hun legger til at BPA gir henne mulighet til å være en produktiv samfunnsborger. Derfor mener hun at det er god samfunnsøkonomi å gi BPA til dem som trenger det. Petersen mener at BPA gir ham mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

– Jeg kan studere, være yrkesaktiv og delta i organsisasjoner, sier han.

 

Har opplevd begrensningene

Men det finnes altså en del begrensninger man kjemper for å få fjernet. Dette er blant annet en øvre aldersgrense på 67 år. I tillegg har Bergen kommune en særegen regel som sier at man ikke kan oppholde seg utenfor kommunen i mer enn fem uker i løpet av et kalenderår. I tillegg til dette er det strenge begrensninger i antall timer som tildeles.

Det har Petersen selv fått oppleve konsekvensene av.

– For noen uker siden hadde vi et landsmøte, der jeg ble nødt til å delta via Skype heller enn å være fysisk tilstede, ettersom jeg ikke hadde noen BPA-timer. Dermed ble det slik at mangel på BPA-timer begrenset min mulighet til å kjempe for å få flere BPA-timer, sier han.

Fredagens aksjon pågikk i flere norske byer samtidig.

– Vi ønsker å få frem folks ulike opplevelser på ulike steder, sier Petersen.

Magnerud forteller at reglene i dag varierer veldig fra kommune til kommune.

– En av tingene vi kjemper for er at man skal like rettigheter i hele landet, og at man ikke risikerer å for eksempel miste timer dersom man flytter, sier hun.

 

Kommentarer