This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

«På innsiden» er en ny spalte i BSTV der vi går bak kulissene i ulike studentorganisasjoner og -institusjoner og ser på hvordan de fungerer. Denne uken var Velferdstinget under lupen.

Vi er på Velferdstingets kontor på en vanlig dag for å se hva de driver med.

– Jeg sjekker mye mail, svarer mye mail og svarer på meldinger på Facebook. Og ellers prøver jeg å lese meg opp på kommunepolitikk og nyheter som angår oss studenter, sier leder Linnea Reitan Jensen.

Nestleder Sverre Hartveit har litt andre arbeidsoppgaver og forteller at det er mye organisering og tilrettelegging for møter som står på hans dagsplan.

Linnea forteller videre at det er mye arbeid å være leder i en organisasjon som Velferdstinget, men man får en veldig bratt læringskurve og man lærer masse nytt når man sitter i ett slikt verv.

– Det er veldig deilig å endelig være to på heltid. Det året her har vært helt fantastisk og vi har gjort veldig veldig mye. Vi har fått mye politisk gjennomslag også så det har vært gøy, forteller Reitan Jensen om samarbeidet med nestleder.

 

Pausemeny

Helse er et viktig tema for Velferdstinget å jobbe med, og da spesielt også psykisk helse blant studenter.

– Vi har fått gjennom et eget avsnitt i kommunens plan for psykisk helse for studenter. Bergen er første kommune i Norge som har det. Det er vi kjempefornøyd med. Det er et av de største gjennomslagene Velferdstinget har fått noensinne, sier Reitan Jensen.

På veggen henger det en plakat der det står «Pausemeny» etterfulgt av mange forskjellige ting man kan gjøre.

– Det er en pausemeny, Det er Verdensdagen for psykisk helse som har laget den, så har vi laget vår egen liste sånn at vi kan krysse av på når vi gjør disse tingene.

– Vi har en pause på så og så mange minutter, og da skal vi gjøre forskjellige ting som for eksempel å ta et bad, skru av mobil og pc, klappe et loddent dyr, forteller lederen videre.

– Vi har ikke vært så veldig flinke til å praktisere dette ennå, men vi håper vi kan være litt mer kreative med pausene vi tar utover høsten, avslutter hun.

 

En tredje heltidsstilling

I år har Velferdstinget ytret et ønske om å få en tredje heltidsstilling for å gjøre arbeidet deres lettere, men per nå har de ikke fått dette gjennom. Men trenger de egentlig enda en heltidsstilling ett år etter at de fikk igjennom to heltidsstillinger?

Den manglende heltidsstillingen vil ikke merkes før neste år, da de skal inn i en fusjon og har mye å jobbe med rundt den.

– Vi har også fire nye steder som vi skal ha med inn i Velferdstinget, så det må vi følge opp og vi kommer til å få dårlig tid til å følge opp med bare to på heltid. Så det kommer til å gå utover politikken som vil bli nedprioritert.

– Vil organisasjonen gå rundt uten en tredje heltidsstilling?

– Det må den jo. Det vil nok alltid være noe arbeidsutvalget prioriterer, sier Reitan Jensen.

BSTV mottar midler fra Velferdstinget.

Kommentarer