This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Geir Olve Skeie skeie syntes det var vanskelig å velge om han skulle bli musiker eller lege. Derfor ble han begge deler. 

Tirsdag 11. oktober holdt Geir Olve Skeie sitt foredrag om «Musikk og hjernen» på Bergen Offentlige Bibliotek. Skeie har studert både musikk og medisin, som er bakgrunnen for hans interesse for temaet. Han har i over flere år forsket på hvilken påvirkning musikk har på hjernen. I foredraget ble det blant annet tatt frem hvordan musikk kan stimulere hjernen til større ytring og om hvordan musikk lindrer helseplager.

Mange liker å høre på musikk mens de leser eller skriver, og her har Skeie noen tips:

– Det som ikke funker er musikk som fanger for mye oppmerksomhet, altså musikk som du ikke er vandt til å høre på. Det må være musikk som du liker og som har passe tempo, altså at det ikke går for sent, men heller ikke for raskt.

Skeie har også forsket på hva som konkret skjer i hjernen vår når vi bruker musikk for å øke konsentrasjonen.

– Det går direkte baner fra hørselen til de emosjonelle sentrene i hjernen, så lyden påvirker oss direkte. Musikken kan aktivere den hjernestammen som stimulerer resten av hjernen. Når du hører på musikk bruker du nesten hele hjernen, så du setter hjernen i en situasjon der den er klar for jobb.

 

Musikkens påvirkning av humøret

Musikkhøgskolen har gjort en studie om hvordan studenter bruker musikk til å påvirke sitt eget humør.

– Du kan nesten sette deg i hvilken som helst stemning hvis du finner riktig musikk. Hvis du er i litt dårlig humør kan du skru på musikk som passer til det humøret, så kan du etterhvert sette på litt mer lystig musikk og henge deg på, på en måte.

 

Smartere av musikk?

Om man blir smartere av å høre på musikken til Mozart har vært en omdiskutert myte. Skeie har også forsket på dette aspektet ved musikk og hjernen.

– Selve Mozart-effekten er studert med en spesiell sonate for to klaver av Mozart som de har brukt i mange studier. Mozarts musikk og klassisk musikk har en struktur som er forutsigbar, og er du vandt til å høre på det er nok det gunstig å høre på. Andre musikkformer og, hvis du er vandt til å høre på de, kan ha nesten samme effekt.

Selv om Mozart-effekten er omdiskutert, kan Skeie bekrefte at musikken til Mozart kan gi en effekt.

– Hører du på Mozart en periode, scorer du høyere på IQ-tester etterpå, men det går fort ned igjen til det normale.

Kommentarer