This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Innovasjon Norge har fokus på regional utvikling og ønsker å skape konkurransedyktige bedrifter. I følge statistisk sentralbyrå finnes det 558 959 virksomheter i Norge. I 2014 ble hele 58.000 nye bedrifter startet opp, dette var en økning på opp i mot 5% fra året før.

– Vi er en del av et økosystem som bidrar til at nye ting skjer, sier Per Arve Frøyen, som er seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Sammen med Bergen Næringsråd, Hordaland fylkeskommune, NAV Hordaland, DNB, The HUB Bergen og Bergen Teknologioverføring legger Innovasjon Norge nå et stort fokus på å få opp og frem mennesker som ønsker å starte bedrifter. Dette gjør de ved å arrangere foredrag og workshops på Vil Vite senteret én gang i måneden.

Jobber hardt for å nå mål

Johannes Höggren har gjennom mange år hatt en gründer i magen og prøvd seg på nye ideer. Han var i 2015 med på å etablere Yous AS, som han mener har et stort potensiale for å klare seg på markedet.

Han mener nøkkelen til suksess er å jobbe hardt, ha gode partnere og finne en ting man brenner for. Videre nevner han at ved å legge fra seg ting som sosiale medier og TV-titting for å investere tiden i bedriften bør man gjøre for å lykkes.

– Jeg har brukt tid på å jobbe med feil mennesker som har krevd mye energi, men jobber man hardt nok får man det til, sier Höggren.

Vil satse på gründere

Bergen teknologioverføring (BTO) er en organisasjon som er eid av Universitetet i Bergen, Høyskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet, SIVA og Haukeland sykehus. Målet er å utvikle nye bedrifter i samfunnet. I september 2015 hadde BTO hjulpet 43 bedrifter med å starte opp, og ønsker å fortsette med arbeidet.

– Vi ønsker å hjelpe folk med gode ideer slik at de kan tjene penger på det, sier Nils-Eivind Holmedal som er senior bedriftsutvikler i BTO.

Hver onsdag holder BTO kurs for mennesker som har en ide de ønsker å utvikle. Kurset skal være til hjelp og veiledning for håpefulle gründere til å etablere seg på markedet. De ønsker å være en synlig del av det innovasjonsmiljøet fra regional til global arena.

Kommentarer