This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Det Eneste Reelle Alternativ (DERA), har over en lengre periode følt seg motarbeidet. Vebjørn Fortun som er 1. vara i listen, mener spesielt Sosialdemokratisk liste har en fiendtlig innstilling til deres politikk.

– Vi har jobbet med ganske mye, som dessverre har blitt nedstemt, sier Fortun.

DERA  kommer til å fokusere på sine kjernesaker som å bli kvitt 08.15-forelesninger og eksamensfri 18. mai. Listen har jobbet hardt med promotering for å kunne få flere mandater inn i parlamentet, og håper nå med flere mandater å få jobbet frem flere av sakene.

Mer populistisk enn fornuftig

– Vi ønsker å samarbeide med de som har god politikk og de som er seriøse, sier Eivind Valestrand fra Sosialdemokratisk liste.

Han trekker frem at DERA og SosDem tidligere ikke har hatt noe godt samarbeid, og holder seg på to forskjellige sider av politikken. Valestrand ser mye av poengene men føler det blir vanskelig å sette i praksis.

Han mener SosDem har vanskeligheter for å samarbeide med DERA, men mener at de ikke er fremmed for et samarbeid dersom de mener DERA jobber med god politikk. SosDem kommer til å gå i en dialog med DERA for å finne ut hvor de står og hva de skal jobbe med videre.

Ingen styrer alene

– Fordelen med at vi er mange i studentparlamentet er at det ikke er mulig å styre uten at det er en dialog med de andre, sier Valestrand.

Han mener det ikke bare er hans parti som har stemt ned forslagene til DERA , men det har vært en kollektiv beslutning.

– På et eller annet tidspunkt på så vi se på mandatene, jo flere mandater man har, desto sterkere stå man, sier Valestrand.

Både Fortun og Valestrand har tatt i betraktning at mandater har mye å si og er innforstått med at det må bli et tettere samarbeid.

 

Kommentarer